Prihláška na příměstský tábor - objednávkový formulář

Objednatel (nad 18 let)
*
*
*
*
*
*
*
Táborníci (děti)
*
*
*
Termíny 2020 * (zatrhěte, o jaký termín máte zájem): Vyberte požadovaný běh: *


Důležité skutečnosti:

Uveďte prosím důležité skutečnosti, které by měl pořadatel brát v úvahu (pohybová omezení dítěte, léky ...).

Platby (všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH):

Prosíme o provedení platby do konce dubna. Sportíkovo číslo účtu pro placení táborů je 3210106819/6800

  • 1. běh: 29. 6. - 3. 7. 2020 - VS 2962020 a do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte,
  • 2. běh: 13. 7. - 17. 7. 2020 - VS 1372020 a do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte,
Všeobecné podmínky:

Tyto všeobecné podmínky podrobně upravují vzájemný vztah a právní poměry mezi Sportík active a fyzickou osobou (objednatelem, dále klientem).
Klient má právo vyžadovat sjednané a zaplacené služby v plném rozsahu. Má právo na veškeré základní informace týkající se pobytu na táboře. Klient musí být neprodleně seznámen se všemi změnami, ke kterým došlo ze strany Sportík active. Při porušení smluvních povinností ze strany Sportík active má klient právo na odstoupení od přihlášky, případně na vrácení částky odpovídající míře porušení daných povinností.
Klient má právo kdykoliv před zahájením tábora objednávku stornovat, a to písemnou, doporučenou formou. Zrušení nabývá platnosti dnem doručení. Pokud klient odstoupí od přihlášky, je povinen zaplatit storno poplatky, a to ve výši:
• 25 % z celkové ceny tábora ....... více jak 60 dní před začátkem tábora
• 50 % z celkové ceny tábora ....... mezi 60. a 31. dnem před začátkem tábora
• 100% z celkové ceny tábora ...... od 30. dne před začátkem až do ukončení tábora

Veškeré údaje uvedené v objednávce slouží výhradně pro potřeby Sportík active a nebudou nikde zveřejněny ani poskytnuty ke komerčním účelům.

Spolupracujeme


Beruška Čeřínek Skicentrum